Υπηρεσίες

DotNet

HelpDesk

Η πλατφόρμα υποστήριξης πελατών της CompuCare, όπου ο κάθε πελάτης της εταιρείας μπορεί να υποβάλλει τα αιτήματά του για:

  • Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής που έχει στην κατοχή του
  • Αλλαγές – προσθήκες (new request) σε εγκαταστημένη/ες εφαρμογή/ές
  • On line παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και του status των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί

Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, εξασφαλίζοντας την άμεση υποβολή του κάθε αιτήματος και την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη

DotNet

CloudServices

Η πρώτη επιχειρηματική πλατφόρμα στο Cloud που υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για:

  • Είσπραξη οφειλών (ληξιπρόθεσμων και μη)
  • Συντήρηση κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  • Προώθηση πωλήσεων
  • Χρήση CRM πλατφόρμας
  • Χρήση δικηγορικών προτύπων εγγράφων

Καταργεί το υψηλό κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης τεχνολογικής υποδομής και τα κρυφά λειτουργικά κόστη τους (ρεύμα, συντηρήσεις, χρόνος για backup κλπ).

Αξιοποιεί τις δυνατότητες του Cloud με ημερήσιο κόστος, που δεν ξεπερνάει τα 3€/user